top of page

Mijn benadering

Over coaching en training

 

Coaching is de begeleiding van een leerproces waarvoor de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt (persoon of team). Van het bedenken van de coachvraag, het leren zelf, tot het blijven toepassen van het resultaat ervan. Als begeleider sta ik je bij om gestructureerd en doelgericht te werken, je te helpen ontdekken en oefenen van nieuw gedrag, en je op weg te helpen om het resultaat te blijven benutten.

Leren is vooral zelfontdekking, die onder mijn begeleiding sneller en doelgerichter wordt.

Coaching gaat uit van jouw behoefte om je talenten te ontwikkelen en met het beste van jezelf naar voren te treden.

Training is begeleiding die meestal is afgestemd op de leerbehoefte van een groep. De kennisvoorsprong van de trainer en het oefenen van vaardigheden spelen een grote rol.

 

 

pexels-startup-stock-photos-7095.jpg

Mijn aanpak

 

Gratis oriëntatiegesprek

De kern van coaching en training is dat er iets geleerd wordt. Iets dat wezenlijk is voor de ontwikkeling van jou of je team. Dat verkennen we in een oriëntatiegesprek.

Het kost je niets. Zie het als investering van ons beiden in een antwoord op deze vragen:

  • Voelt het goed om samen aan de slag te gaan?

  • Met welke leer- of coachvraag gaan we van start?

 

Voorstel op basis van leervraag

Op basis daarvan, indien we besluiten verder te gaan, doe ik een voorstel voor een vervolgtraject. Over wat we gaan doen, wie dat begeleidt (bij teamontwikkeling) en wat het gaat kosten. Ik kan je soms ook doorverwijzen naar een andere professional.

In het voorstel is aandacht voor ontdekking over jezelf of je team (bewustwording), voor oefenen van vaardigheden of nieuw gedrag, en het verankeren daarvan (duurzame groei).

 

Ontmoetingsmogelijkheden

Een sessie is een ontmoeting tussen jou en mij, of je team en mij (misschien samen met een andere begeleider). Fysiek bij elkaar komen is helaas niet altijd haalbaar. We bedienen ons dan van de mogelijkheden voor video-bijeenkomsten. Maar vaak is een echte ontmoeting wel mogelijk. We spreken dan af in een coachhuis, op een andere ontmoetingsplek, of we maken een wandeling.

 

Tarieven

Voor sommige programma’s (bijvoorbeeld een Cartografisch Gesprek) hanteer ik een vast tarief.

Andere begeleiding is gebaseerd op mijn uurtarief van 95 euro voor particulieren en 120 euro voor bedrijven (in beide gevallen exclusief BTW).

Mijn gereedschap

 

Inzet van methodieken

Als begeleider gebruik ik verschillende ‘manieren van kijken’ om mijn bijdrage te kaderen en op resultaat te richten. Afhankelijk van de leervraag zijn dat bijvoorbeeld:

  • Systemisch Werken (jouw plek in relatie tot anderen, balans geven-nemen, gedragspatronen ‘thuis brengen’)

  • Transactionele Analyse (effectiviteit van interactie, bewaken grenzen en behoeften)

  • Communicatiemodellen (feedback geven, grenzen en behoeften benoemen, patronen in contact maken, verantwoordelijkheid nemen)

  • Persoonlijkheidsmodellen (Insights: begrijpen en benutten van verschillen tussen persoonlijkheden, Voice Dialogue)

  • Ontwikkelingsmodellen (maskerstructuren, groei in effectiviteit van teams, leiderschap, individuatie (insluiten van niet erkende kwaliteiten))

  • Creativiteit en Spiritualiteit (verhalen vertellen, droomanalyse, gespreks- en werkvormen, werken met projectie, modellen voor Zelfontwikkeling)

 

Mijn belangrijkste instrument ben ik echter zelf. In de combinatie van zelfkennis, intuïtie en waarneming zoals die tot mij komt in onze ontmoeting.

 

CV met gevolgde opleidingen (na doorklikken)

bottom of page