top of page

Begeleiding op maat: coaching of training

Sta je als team voor een uitdaging of groeistap waarvoor je begeleiding zoekt? Bijvoorbeeld omdat je merkt dat er bij de koffieautomaat meer wordt uitgewisseld dan in een werkoverleg, of dat afspraken nakomen of feedback geven lastig blijft. Of omdat je merkt dat het voor teamleden lastig is om met elkaars verschillende persoonlijkheden om te gaan?

Neem contact met me op om je vraag te onderzoeken in een oriëntatiegesprek. Dit kost je niets en geeft je inzicht in de mogelijkheden om iets te leren waardoor je team beter tot zijn recht komt.

pexels-sergio-souza-3772236.jpg

Wil je:
 

 • Als team leren om de onderlinge verschillen te begrijpen en ook te benutten?

 • Leren hoe je elkaar aan afspraken houdt zodat er meer tot stand komt?

 • Zorgen dat je team leert om conflicten te gebruiken om te groeien?

 • Effectiever met elkaar in gesprek gaan?

 • Belemmerende patronen met elkaar onderzoeken en veranderen?

 • Je team veel beter op de kaart zetten in de organisatie?

 • Samen leren om gesprekken zo te voeren dat je je doelen bereikt?

Cartografisch Teamgesprek: tevoorschijn komen met

je teamgenoten

Teamontwikkeling gaat vaak over het leren van nieuw gedrag of veranderen van patronen. Het Carthografisch Teamgesprek voegt daar iets wezenlijks aan toe: het vertrekt vanuit het unieke vakmanschap van de afzonderlijke teamleden. Daarmee leggen we een stevig fundament onder plezier, erkenning en verbinding voor alle teamleden. Een krachtiger impuls voor betere resultaten en bijdragen aan team- en organisatieontwikkeling is bijna niet denkbaar!

 

We starten met een individueel gesprek voor ieder teamlid. Vervolgens voeren we twee of drie teamgesprekken, met tussentijd voor actieve reflectie door iedere deelnemer. In het eerste gesprek staat ieders individuele kwaliteit centraal, in het afrondende ligt de nadruk op nemen van verantwoordelijkheid voor het uitnodigen en inzetten van ieders innerlijke professie.

 

Bij de begeleiding van deze gesprekken werk ik altijd samen met collega's van HetWil Consult. We hebben daarvoor een gilde opgericht, om ook zelf volop in ontwikkeling te blijven in onze begeleidersrol.

pexels-rfstudio-3810762.jpg

Wil je:

 • (Her)ontdekken wat ieder hoogstpersoonlijke unieke kwaliteiten zijn?

 • Teamontwikkeling benaderen vanuit bestaande positieve patronen?

 • Ieder teamlid nadrukkelijk zijn eigen plek geven in jullie ontwikkeling?

 • Op een krachtige manier beter zichtbaar worden voor elkaar en voor je organisatie?

bottom of page